Nyhetsbrev

Här får du information om när hemsidan uppdateras och det kommer nyheter.

Skriv in din E-Mail adress nedan.

Facebook Söderåkra AIK
Bildresultat för facebook

Skriv ett meddelande till oss
Bildresultat för meddelande

 

Länkar:

Uthyrning

Uthyrning av Saik samlingslokal

Kontakta Mikael Vestlund    

070-88 97 188

Titta i kalendern om lokallen är ledig

HYRESAVTAL FÖR SAMLINGSLOKAL SAIK.

Uthyrningsregler.

1§ Vem får hyra?

Samlingslokalen får endast hyras ut till person som fyllt 25 år och har ett medlemskap. Samtliga som hyr samlingslokalen skall godkännas av styrelsen.

Hyrestagaren skall vara närvarande i eller vid lokalen under uthyrningen

 

2§ Hyra och deposition

Hyran är på 800 kr per tillfälle, aktiva spelare betalar halva priset, vid kortare uthyrning typ barnkalas är hyran 300 kr, föreningars kostnad tas från fall till fall av styrelsen.

 

3§ Tillbakalämnade av nyckel

Efter nyttjande av samlingslokalen skall nyckeln återlämnas nästkommande dag senast kl. 12.00.

Har samlingslokalen nyttjats under dagtid skall nyckeln återlämnas senast kl. 18.00 samma dag.

Har andra tider överenskommits med uthyraren gäller dessa tider och inskrives i avtalet.

Kontraktsinnehavaren ansvarar för att reglerna följs.

 

4§ Allmänna ordningsregler

Hyresgästen ansvaras för att nedanstående regler efterlevs:

 

  • Dörrar och fönster skall hållas stängda så att ljud ej stör grannar.
  • Vid vistelse utomhus skall det tas hänsyn till grannar och vara dämpa ljudnivå.
  • Det är inte tillåtet att häfta eller tejpa på väggar eller tak.
  • Djur får ej medtagas i lokalen.
  • Rökning i lokalen och angränsande utrymmen är ej tillåten.
  • Övernattning i lokalen är ej tillåten.
  • Kopiering av nyckel är ej tillåten.
  • I lokalen får max 30 personer vistas samtidigt.

 

5§ Städning

Ställ i ordning möbler fint och snyggt. Lämna tillbaka inventarier på rätt plats. Lokalen skall lämnas välstädad, toaletter skall rengöras. Sopor skall tas om hand.

Töm kylskåp och frys efter användning. Fönster och dörrar skall lämnas stängda och låsta när hyresgästen lämnar lokalen. Hyresgästen hålls ekonomiskt ansvarig för kostnaden att anlita en städfirma om städningen är grovt undermålig.

 

6§ Skadegörelse

Hyresgästen förbinder sig att omedelbart informera uthyraren om skador i lokalen eller på inventarier samt utomhus. Upptäcks skador måste uthyraren kontaktas omedelbart. Hyresgästen är vidare ansvarig för att lokalen hålls i bra och oskadat skick. Oaktsamt bruk av inventarier är ej tillåtet och härigenom uppkommen skada skall ersättas.

 

7§ Personliga tillhörigheter

Uthyraren ansvarar ej för hyresgästens privata tillhörigheter under uthyrningstiden, ej heller kvarlämnade privata tillhörigheter efter uthyrningstidens utgång.

 

 

Signeras Hyrestagare__________________________________________________________

Ovanstående är beslutat av styrelsen i Söderåkra AIK 2019-01-13.

Relaterad bildUPP

Nyhetsbrev

Här får du information om när hemsidan uppdateras och det kommer nyheter.

Skriv in din E-Mail adress nedan.

Facebook Söderåkra AIK
Bildresultat för facebook

Skriv ett meddelande till oss
Bildresultat för meddelande

 

Länkar:

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)